Anställda

 

Dimitrios Fouskopoulos

Ägare. Specialist inom analogelektronik och analog reglerteknik. Mångårig erfarenhet av tung industri.

Alf Gerdin

Sakkunnig inom digitalelektronik, datoriserade system, mjukvarustyrning av reglerade system såväl som analogelektronik. Mångårig erfarenhet av tung industri.

Despina Fouskopoulou

Ansvarig för utlands kontakter, administration och Web master

Anna Larsson

Provrumstekniker

Julien Papadopoulos

Prototyp tillverkare och montör 

 

Serviro AB, Lädersättravägen 91, SE-176 70 Järfälla, Tel: 08-583 589 95 Fax: 08-583 609 55 E-post: info@serviro.se